روش پرداخت

1: واریز به شماره حساب مجموعه:

واریز به شماره کارت   1526- 4303- 9913- 6037   نزد بانک ملی به نام حامد اخلاصیان

2: کارت به کارت:

ارسال وجه از طریق عابر بانک به شماره کارت 1526 4303 9913 6037 نزد بانک ملی به نام حامد اخلاصیان

3: پرداخت آنلاین (به زودی):

با استفاده از انواع کارت های بانکی وپرداخت از طریق درگاه پرداخت مطمئن سایت