جدید جلد بیمه نامه کویری ساده

فقط آنلاین

جلد بیمه نامه کویری ساده

محصول جدید

تهیه شده از بهترین نوع چرم کویری با کیفیت تولید بالا

جزییات بیشتر

590 تومان

590 تومان به ازای یک عدد

مشخصات

نوع چرم کویری
محل قرارگیری عابر بانک 2 عدد
محل قرار گیری بیمه نامه 3 عدد
بهترین نوع چاپ طلا کوب برجسته

اطلاعات بیشتر

این نوع جلد بیشترین درخواست نمایندگان بیمه را تشکیل میدهد. که از چرم کویری با کیفیت تهیه شده و انواع چاپ را بر روی آن میتوان اجرا نمود.

کاربری : مخصوص بیمه نامه و کارت ها در اندازه عابر بانک

ویژگی : 3 جای قرار دادن بیمه نامه و 2 جای قرارگیری کارت ها

مشتریان ویژه : نمایندگان و شعب محترم بیمه

انواع چاپ : سیلک - طلاکوب - نقره کوب - داغی - طلاکوب برجسته

بهترین نوع چاپ : طلا کوب برجسته

رنگ بندی : 5 رنگ متنوع